Een dappere generaal sterft voor Ootmarsum

Toelichting bij het schilderij van Brigade Generaal Charles de Levin

Een belangrijke generaal der Artillerie in het leger van Prins Maurits was Charles de Levin, Heer van Hama en Famars. Hij was een belangrijk generaal en goed staatsman. Hij heeft in de tachtigjarige oorlog Ootmarsum bevrijd in 1592 van de Spanjaarden, maar moest er wel het leven bij laten. Hij werd doodgeschoten in de slag om Ootmarsum.

In de 16e eeuw werd de tachtig jarige oorlog deels voor onze huisdeur in Ootmarsum uitgevochten. Nederland stond toen onder Spaans bewind, de Spaanse legers onder leiding van Hertog Alva, hielden Nederland bezet en er werd veel geplunderd. Prins Maurits van Oranje bracht een leger op de been en vocht tegen de Spanjaarden.
De legers van Prins Maurits trokken door het hele land en verschillende steden werden achtereenvolgens ingenomen en bevrijd. Een belangrijke slag leverden de legers van Maurits in 1592 toen Steenwijk, Coevorden en Ootmarsum werden bevrijd. De kanonskogels ingemetseld in de zuidmuur van de R.K. Kerk en de Smidse aan de Grotestraat zijn twee van de drie schoten die op Ootmarsum werden afgevuurd. Een glas in loodraam in het voormalige stadhuis geeft een beeld van de gebeurtenis. De Spaanse troepen in de regio bestonden uit 2000 ruiters en 4000 infanteristen die onder leiding stonden van Mendoza, een veldheer van hertog Alva uit het Spaanse Baskenland. De Spaanse belegering van Ootmarsum bestond uit 120 man. Een deel van de troepen van Maurits onder leiding van Graven Duivenvoorde en Solms, trok vanuit Oldenzaal met 4 kanonnen naar Ootmarsum. Bij de schermutselingen, die van 19 tot 21 oktober duurden, werd Charles de Levin dodelijk getroffen.

Maurits-1597 Kogel-kerk Hertog-Alva