Een nieuw seizoen tegemoet

Het jaar 2019 was een goed bezoekersjaar voor het museum. De 22 museumgidsen deden hun werk met plezier en zorgden dat de vele gasten gastvrij werden ontvangen en de nodige toelichting kregen. Het gastenboek met de persoonlijke berichten van de bezoekers laat zien hoezeer het erfgoed op prijs wordt gesteld. Bestuurlijk gezien heeft zich in 2019 een wijziging voorgedaan. Het bestuur van de Stichting Mulder van Eerde wordt nu gevormd door :  H. Olde Loohuis, voorzitter, R. Rorink, vice-voorzitter, R. Meijer, secretaris, H. Eertman penningmeester, H. Oude Breuil, P. Baanstra, L. Velthuis, bestuursleden.

Na de kerstdagen is het interieur van het museum helemaal up to date gemaakt en heeft een grote schoonmaakbeurt gekregen. Ook de Franse tuin is opgeknapt en voorzien van nieuwe aanvullende beplanting.

Aan de rode salon is een extra museumobject toegevoegd in de vorm van een keizerlijk beeld van Napoleon Bonaparte in vol ornaat.

Eind februari is er een vrijwilligersbijeenkomst waar de afspraken voor de bezetting in het nieuwe seizoen wordt afgesproken met de museumgidsen.

Het museum Drostenhuis Ootmarsum is in Maart, April, November en December geopend in de weekenden en van Mei tot Oktober alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.