Informatie

De Stichting Mulder van Eerde is geregistreerd bij de KvK en de belastingdienst en heeft een officiële status als Culturele ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dat betekent dat uw financiële bijdragen als sponsor, schenker of contribuant aan het Drostenhuis Ootmarsum, niet belast zijn zodat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen en u als particulier het bedrag als gift van uw belasting kunt aftrekken met een factor 1.25 en als onderneming met een factor 1.5.

Uw bijdrage is bijzonder welkom omdat ons museum geen subsidie ontvangt en de jaarlijkse exploitatie moet zien rond te krijgen van de entreeopbrengsten.

Klik hier voor de informatie die we verplicht aan deze status in deze website moeten vermelden.

Nadere informatie over het museum is verkrijgbaar bij het Openluchtmuseum Ootmarsum,
Commanderieplein 2,  Ootmarsum. Telefoonnummer: 0541 – 29 30 99

Nadere informatie over Ootmarsum is verkrijgbaar bij de VVV Ootmarsum.
Telefoonnummer: 0541 – 29 12 14 of via de website www.vvvootmarsum.nl

Vragen, suggesties en mededelingen over het museum kunt u richten aan:

Stichting Mulder van Eerde per e-mail:
info@drostenhuisootmarsum.nl

2012 drostenhuis gevel verlichting   achterzijde drostenhuis sneeuw   voorgevel luchtfoto DSC_0257