Museum Drostenhuis Ootmarsum

De Drost van Twente nodigt u uit

In de schaduw van de grote kerk in Ootmarsum is het Drostenhuis te vinden. Het is een historisch rustpunt in een ontdekkingsreis naar het verleden. Een verleden dat tastbaar is in het  “Het land van Heeren en Boeren” waar het Openluchtmuseum Ootmarsum een beeld geeft van het leven op het platte land maar ook van het bestuurlijk Twente. Museum Het Drostenhuis is daar een onderdeel van.

Een patriciershuis in Empire stijl
Empire is een stijlrichting die door Napoleon Bonaparte is ingevoerd. Elementen vanuit de Griekse en Egyptische oudheid zijn hierin  verwerkt. De stijl kenmerkt zich door veel ornamenten, diepe kleuren en veel goud. De stijl was populair van 1790 tot 1813. In deze periode toen Napoleon aan de macht was  nam de gevestigde adel deze stijl over. Lodewijk Napoleon paste de empire stijl toe in verschillenden kastelen in Nederland. Het Koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam is hiervan het beste voorbeeld. In het drostenhuis Ootmarsum bevindt  zich in de stijlkamers empiremeubilair.

De laatste Drost van Twente had veel macht.
De functie van Drost als vertegenwoordiger van het landsbestuur bestond vanaf 1600 tot 1813, toen deze onder Frans bewind, door Napoleon werd afgeschaft. De drost mocht rechtspreken, mocht belasting heffen en was ook burgemeester. De drost werd benoemd door het Overijssels ridderschap die de Staten van Overijssel vormde. Een drost moest een havezathe hebben en lid zijn van de hervormde kerk. Doordat de drost zoveel macht had was de verleiding hiervan misbruik te maken groot. De drost was niet geliefd, burgers waren blij dat drostendiensten afgeschaft werden.

Eigenzinnige rechtspraak
Een paar dagen met het hoofd in een schandblok, de helft van de oogst inleveren en zelfs onthoofding waren straffen die in Ootmarsum door de Drost werden toegepast. Rechtspraak vond plaats in de herberg, op het kerkplein of in het Drostenhuis. Bij echtscheidingen, diefstal,moord. brandstichting ,kerkschenderij en verkrachting werd door de drost een oordeel uitgesproken.

Van stadsboerderij tot Herenhuis
Bij de ontwikkelingen van de steden in Twente ontstonden rondom de kerk een aantal boerderijen en werden ringen rondom het centrum gebouwd. Naarmate het stadje welvarender werd kwamen er meer gebouwen en werden de bestaande gebouwen verfraaid, uitgebreid en kregen een andere functie. Zo is in het centrum van Ootmarsum te zien dat stadsboerderijen in de 18e eeuw fraaie straatgevels kregen met versieringen. Het drostenhuis is daarvan een voorbeeld. Een tekening uit 1737 laat de oorspronkelijke houten gevel met niendeur zien.

Meer weten over het Drostenhuis Ootmarsum ?
Een bezoekje is natuurlijk de beste manier maar nu is er ook een boekwerkje waar uitvoerig de functie van de drost, het gebouw  en de persoon Hendrik Knijpinga Cramer uitvoerig zijn beschreven. Het boekwerkje is verkrijgbaar bij het museum aan de Walstraat en is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever onder www.verloren.nl. De kosten zijn € 10,-. De samensteller Paul Brood heeft er een bijzonder plezierig leesbaar geheel van gemaakt en de vele foto’s geven een mooi beeld van dit bijzondere erfgoed op 80 pagina’s in kleur.

Deze website kwam mede tot stand door een bijdrage van

Cogas Energie