Uitslag Museumwedstrijd bekend

In het seizoen 2009 hadden de bezoekers van het Openluchtmuseum Ootmarsum ook weer gratis toegang tot het Museum Het Drostenhuis. Aan dit bezoek was en wedstrijd gekoppeld. Via een deelnamekaart en konden de bezoekers van het Drostenhuis een formulier invullen en een antwoord geven op de vraag “Wie was de kuise Suzanna?”

In de haardkamer van het Drostenhuis  bevindt zich een groot schilderij uit 1800 van de bekende kunstschilder H.Bloemart.  Dit schilderij geeft de bijbelse voorstelling weer van de parabel van de kuise Suzanna. De parabel staat in het oude testament in het boek Daniël 12.2. 13 en 16.

De parabel vertelt dat de kuise Suzanna, dochter van Chelkia  en vrouw van Joakim, een veldheer van Koning David, zich aan het baden was en er twee ouderlingen haar lastig vielen en dreigden met een proces wanneer ze niet wilde toegeven aan onzedige handelingen. Daniël zag dit en in een rechtszaak getuigde hij, waardoor Suzanna vrij werd gesproken. De moraal is natuurlijk dat het recht zegeviert en een standvastigheid  zich loont.

De bijbelvastheid van de bezoekers werd door deze wedstrijd getest en beloond met  een weekendje Ootmarsum voor 2 personen. In totaal hebben 175 bezoekers aan de wedstrijd deelgenomen

Opvallend is dat de meest antwoorden juist waren, maar er waren ook ludieke antwoorden zoals :

  1. Suzanna is een blote dame met oude mannen
  2. Suzanna is een meisje uit Ootmarsum dat veel goeds doet voor de gemeenschap
  3. Suzanna is mevrouw Mulder die het huis heeft nagelaten
  4. Suzanna is een van de eerste feministes die door mannen is beduveld
  5. Suzanna is de aangetrouwde zus van de Drost die woonde in het klöpkeshoes

Veel goede en uitgebreide antwoorden gaven er blijk van dat de meeste museumbezoekers niet zomaar achteloos langs de schilderijencollectie lopen maar zich echt interesseren voor de diepere betekenis van de voorstellingen.