ZO ZAG DE VELDWACHTER ER VROEGER UIT

In het Drostenhuis hangt sinds kort naast de lantaarns en trompet van de veldwachter van Ootmarsum, nu ook de afbeelding van het uniform dat in 1815 door de Gouverneur  van Overijssel in opdracht van Koning Lodewijk napoleon was voorgeschreven. Op 10 augustus van dat jaar gaf de hoogste gezagsdrager in Overijssel (nu de Commissaris van de Koning) dit voorschrift door, met een tekening, aan het gemeentebestuur van Ootmarsum. Van de originele tekening van de veldwachter van de Oudheidkamer Twente is een reproductie gemaakt en ingelijst, waardoor de bezoekers van het Drostenhuis zich een beeld kunnen maken van de  politie ter plaatse zo’n tweehonderd jaar geleden. Hij zag er chique uit, die veldwachter. Helemaal in het zwart.  Een zwarte duffelse jas afgezet met gouden biezen, zwarte laarzen een borstschild met het stadwapen en natuurlijk een sabel. Het is interessant dieper in de historie te duiken en na te gaan wat deze veldwachter deed en wie hij allemaal in hert ‘cachot’ opsloot en welke misdrijven werden opgespoord.

veldwachter-vroeger